.

Rumah dijual Rejasari Bancarkembar PWT

Kang ... kiye inyong mau menawarkan rumah sing siap dituku alias rumah dijual di daerah rejasari dan bancarkembar purwokerto. Alasan inyong ngedol umah nang daerah iku ya anu diprentah lan dipercaya oleh sing duwe. 

Dadi inyong sebagai perantarane , bahasa kerene agen rumah , tapi udu calo ya kang. Masalahe nek calo kan ora apik kesane, sementara inyong insya Alloh klebu wong apik lan jujur , amiin. 

Sapa sing mrentah inyong ngadolna umah? Ya salah sijine wong nang daerah bancarkembar lan rejasari. Nyong kon ngedolna, nek payu bakal ulih duwit kanggo ngganti ragat promosi. Mulane iki mulai tek tawarna karo sapa bae sing agi butuh umah. 

Tapi kiye koh rasane ora genah temen, bahasane campur aduk ora ditata ? Masalahe inyong jane lewih seneng nawarna nganggo bahasa jawa kang  daripada bahasa sing resmi. Nek pancen iki kayong berantakan ya dimaklumi baen ya. 

Iya... ( ha ha... ) , nek pancen arep tuku umah lewat perantarane inyong aja lali ngguyu disit kang, nek urung puas bisa langsung nelpon meng nemore inyong. Seumpana nomere beda operator sms baen ya kena kang. 

Nyong wonge kepenakan kang, tapi ya aja sekepenake dewek ya kang, sebab sing jenenge sekepenake dewek akhire malah ora enak lan ora kenepak. Inyong yakin panjenengan langkung mangertos kang babagan meniko. 

Maka dari itu, kepada seluruh calon pembeli rumah dijual yang ada di rejasari dan bancarkembar, jangan pernah sungkan untuk mengontak saya lebih lanjut, sampaikan kebutuhan rumah anda melalui telepon atau sms, saya siap bertemu langsung dengan semua calon pembeli. 

Sepindah malih nyuwun agunging pangapunten, mbok bilih seratan puniko mboten sopan lan kirang toto bahasinipun. Saestu mboten enten maksud ingkang awon, namung paring warta dumateng kadang ingkang butuh griyo ing bancarkembar lan rejasari. Matur nuwun pak/bu.